Mon-Sat:8.00-10.30 Sun: 8.00-4.00

AKUNI WALAK

SITUD WEB NIGAREK YI O

Akuni Walak mendek dlambulik kinayonggo blogo ti, nit ninabok-ninawene yomala mbalogo bpiluk nen, alep welagugwa mende, yogondak agorik mende, yagane dlogu mende niawene mbalek, niambelai palek ndelak dlogu ake yiluk situs web yi mbalek mba ninoba bpitnina wagop wa, wa wa, youkirago o, lak!